Yoga är en livsfilosofi som ger dig möjlighet att frambringa en strålande och vital kropp och själ.Om du praktiserar Ashtanga Yoga i dess rätta ordningsföljd kommer du gradvis att återupptäcka din fulla potential på alla plan av det mänskliga medvetandet: det fysiska, det psykologiska och det andliga.
 
Genom att träna korrekt andning (Ujjayi Pranayama), kroppsställningar (Asanas) och fokuseringspunkter (dristi), kan vi lära oss att kontrollera sinnerna och få en djupare förståelse för oss själva. Om denna disciplin utövas regelbundet och hängivet så leder det till en stabilitet i kropp och själ.
 
Andning
Vikten av ett jämnt flöde av djupa andetag kan inte nog betonas i Ashtanga Yoga-systemet. När andningen föder rörelsen och rörelsen föder positionen blir varje rörelse mjuk, exakt och fullständigt lugn och stilla (i fullständig balans). 
 
Övning ger färdighet
Det sägs att utan ansträngning når man inga positiva resultat, övning ger färdighet. Styrka, uthållighet och svett utgör unika aspekter av denna traditionella yogaform. Ashtangayoga förutsätter avsevärd ansträngning och renande av nervsystemet. Sinnet blir då lugnt, öppet och klart.
 
För att undvika skador i kropp och själ är det viktigt att endast lära sig Ashtanga-metoden av en traditionellt skolad lärare. Bara en kvalificerad lärare kan ge den nödvändiga vägledning som krävs för att garantera en säker utveckling.


Vill du fördjupa dig ytterligare i yogans filosofi kan du läsa mer på K Pattabhi Jois Ashtanga Yogainstitutet, Mysore India. www.kpjayi.org